Linie 19

 

19. Bispebjerg — Frederiksborgvej — Rådhusplads — Øresundsvej.Lanterner: 2 hvide med linienummer.Nummerskilte: Hvid grund, sorte bogstaver. Sideskilte: Frederiksborgvej - Rådhusplads - Østrigsgade. Rute: Bispebjerg kirkegård — Nørrebro station og Slangerupbanegården — Nordre Fasanvej — Borups Allé — Rantzausgade — Åboulevard — Gyldenløvesgade — Vestre Boulevard — Rådhusplads — Stormgade — Vester Voldgade — Langebro — Amager Boulevard — Holmbladsgade — Østrigsgade — Øresundsvej.Længde: 9,9 km. ----- Første gang linienummeret 19 optræder, er i årene 1921-27. I de år kørte linje 19 som sporvogn mellem Valby og Christianshavn. Fra Valby kørtes ad linie 6´s rute til Slotsholmen, og videre ad linie 2´s rute til Christianshavns Torv med endestation i Skt. Annæ Gade-sløjfen. Senere på året (1921) forlængedes linien ad Valby Langgade til en ny endestation ved Roskildevej, og i 1927 forlængedes linien igen, denne gang i den anden ende, fra Rådhuspladsen til "Aladdin" (en del af Christianshavn -ved Vor Frelser kirke- der dengang blev kaldt "Aladdin". På sporvognene stod der derfor ikke Christianshavn, men "Aladdin"). Samtidig nedlagdes linie 19 for første gang som sporvogn. Fra 1933 benyttedes linienummeret som betegnelse for en buslinje mellem Vanløse og Kongens Nytorv, indtil denne linie indstilledes i 1940 pga. 2. verdenskrig´s restriktioner.

 En ny sporvognslinie 19 oprettedes i 1943 (7. december) og overtog linienummeret efter en buslinien.

 

Sporvognslinien var i nogen grad tænkt som aflastningsrute for linierne 5 (Øresundsvej-Nørrebro) og linie 16 (ad Frederiksborgvej til Bispebjerg). Sløjfen ved Øresundsvej.

Postkort "København.Linie 19s Endestation ved Øresundsvej" står der på dette postkort. Meget, f. eks. udsigten til det gamle gasværk til højre for vandtårnet, viser dog, at det er en linie 5, der er fotograferet i sløjfen, inden denne linies forlængelse til Italiensvej i 1933. Ser man godt efter på originalpostkortet, ses det da også, at 5´erens brune linieskilt på motorvognen er kradset ud for at efterlade indtrykket af et hvidt linie 19-skilt.For mit eget vedkommende var barndommens bopæl kun ca. 500-600 meter fra sløjfen ved Øresundsvej. Da hele skolegangen foregik på Østrigsgades Skole, var linierne 5 og 19 et dagligt syn både på vej til og fra skole, men også i frikvartererne og i timerne (! ! !), når man var så heldig at sidde i vinduesrækken, i et af de klasselokaler, der vendte ud mod Østrigsgade.Med hele den øvrige familie boende i Brønshøj / Husum og et par bedsteforældre på Bispebjerg, var sporvognskørsel til et af stederne -om ikke daglig- så meget ofte forekommende, og som regel til to af stederne hhv. lørdag og søndag.Alle disse ture foregik stående ved siden af vognstyreren, så utallige er de gange, jeg bl. a. har taget turen over "Prærien" på vejen til eller fra Bispebjerg, og den benævntes da derfor også ofte i folkemunde: "Prærievognen".Som nævnt andet steds -på denne hjemmeside- blev både linie 11 og 19 hurtigt i dagbladenes annoncer udnævnt til at være ”en møbelsporvogn”, fordi man (vist nok) i Rantzausgade passerede en møbelforretning, som åbenbart forestillede sig, at kunderne ville tage hjem pr. sporvogn med en sofa på nakken, da biler jo på dette tidspunkt var en mangelvare.Allerede i København-Slangerup Banens (og Amagerbanens) tidlige år, opstod tanker om elektrificering af banen og etablering af forbindelse til Amagerbanen via Københavns Rådhusplads. Som så meget andet blev heller ikke dette til noget, men som en ”sidegren” på linie 19 opstod i oktober 1956 en myldretidssporvogn, linie 19 ekstra (19x). 19. Ekstra (19x). Slangerupbanegården / København L. station — Rantzausgade — Rådhusplads.(Trafikeres kun i hverdagsmyldretimerne).Lanterner: 2 hvide med linie nr. Nummerskilte: Hvid grund, sorte og røde bogstaver. Sideskilte: Rød bund/sort skrift: Rådhusplads - Rantzausgade - Lygten station Rute: København L. stations perron — Ndr. Fasanvej — Borups Allé — Rantzausgade — Åboulevard — Gyldenløvesgade — Jarmersgade (del af nuvær. H.C. Andersens Boulevard) — Jarmers Plads — Vester Voldgade — Rådhusplads (Den Lille Hornblæser). Længde: 4,2 km. Ruten trafikeredes det meste af tiden -om ikke hele tiden- af samme ældre vogne som betjente linie 19, og blev da heller aldrig nogen succes. Allerede i februar 1958 sluttedes ”forsøget”. DSB litra MO, København L ("Lygten") på Nørrebro, 21. april 1976. Fotografiet er taget umiddelbart før nedlæggelsen af denne station. Man aner resterne af linie 19x´s gamle sløjfe. Sporvognslinie 19 nedlagdes d. 31. oktober 1964. Hvor intet andet er nævnt, er billederne taget i sommeren / efteråret 1963.. o 0 o .En tur gennem byenEndnu inden det bliver lyst er første vogn klar til afgang fra endestationen / sløjfen ved Øresundsvej.Foto ca. 1955. Den første del af turen gik gennem gaderne Østrigsgade-Holmbladsgade-et kort stykke ad Amagerbrogade til Amager Boulevard. Tv: Endestationen ved Øresundvej/Backersvej/Østrigsgade.Th: Svinget Østrigsgade/Holmbladsgade. På Amager Boulevard passeres Statens Seruminstitut. Herfra videre over Langebro og H.C. Andersens Boulevard.(Inden indvielsen af den nye Langebro, dvs. indtil 1954 kørte linien dog fra Langebro til højre og via Vestervoldgade, Stormgade, Vestre Boulevard (nuvær. H.C. Andersens Blvd) forbi Tivoli og Rådhuspladsen …..)Da der -som det er mig fortalt- ikke måtte køre sporvogne forbi Glyptoteket / Dantes plads, foretog linie 19 her en mindre "æresrunde" rundt om to husblokke, H.C. Andersens Boulevard-Ny Kongensgade-Vester Voldgade-Stormgade og igen H.C. Andersens Boulevard.Stormgade/H.C. Andersens Blvd. Herfra over Rådhuspladsen-Gyldenløvesgade_Åboulevarden-Rantzausgade-Borups Allé og "Prærien" til Nordre Fasanvej-Falkevej og Svanevej. Stoppestedet på Svanevej og udkørselen i Frederikssundsvej. Videre ad Frederikssundsvej... ...og Frederiksborgvej til toppen af Bispebjerg bakke og sløjfen ved Grundtvigskirken. ... og ankomst til endestationen på Bispebjerg.Th: Bemærk "sladrehanken", der noterer vognenes ankomsttid, i køretråden (ses lige ved skorstenen på huset i baggrunden) og (th) toppen af tårnet på Grundtvigskirken over hustagene. Klar til afgang. KS 152 på den lidt "indeklemte" endestation mellem boligblokkene. Tv: En turistsporvogn -KS 805- "blander sig" i mængden.Th:Folkerumsbygning med "ventesal". Endnu en vogn klar til afgang ... Bemærk endnu en "sladrehank" i køretrådene, her for notering af sporvognenes afgangstider. Og igen på vej mod byen. Her er linie 19 på vej ad Frederiksborgvej, med den store Bispebjerg kirkegård i baggrunden. Fra Frederiksborgvej køres igen -et kort stykke- ad Frederiksundsvej mod Nørrebrogade, højbanen og S-toget. Lige inden drejes dog fra til højre ad Nordre Fasanvej. Ved den lille ganske gade, Tikøbgade, drejes fra til venstre og ind under højbanen, hvorefter sporet igen slår et 90-graders sving, nu til højre, i retning mod "Prærien". I baggrunden ville en evt. sporvogn -på vej mod byen- komme frem fra venstre bag bygningerne og højbanen, der så småt anes. Her ses sporet mod nord, fra Hillerødgade. Der ventes, ... -og her kommer sporvognen. Bemærk advarselsskiltet med silhuet af en sporvogn og blinklys for den lidt "usynlige" sporvognslinie. På de næste ca. 500 meter køres nu langs med Ladegårdsåen på højre side og hhv. en kommunal lagerplads og sporvejenes skinneplads på venstre side. Præriestrækningen langs åen.Til venstre, hhv. lige udenfor og på billedet, løber Ladegårdsåen og en sti parallelt med sporene og lagerpladserne ses til højre. Udkørselen i Borups Allé. Rantzausgade / Blågårdsgade.Også her ventes der på sporvognen, omend det ikke ligefrem ser ud til at være linie 19, man venter på ! Videre ad Åboulevarden-Gyldenløvesgade-H.C. Andersens Boulevard til Rådhuspladsen (og Tivoli).Tilbage ved det "store" hjørneH.C. Andersens Boulevard / Stormgade-Tietgensgade (ved Tivoli).Bemærk gavlreklamen i baggrunden: "MÆLK gir´ sundhed". I en årrække kunne der i København ses omkring en snes sådanne gavlreklamer for mælk, finansieret af organisationen: Mejeriernes Fællesindkøb (?) Endnuu en gang foretoges "æresrunden": H.C. Andersens Boulevard, Stormgade, Vester Voldgade, Ny Kongensgade og videre ad H.C. Andersens Boulevard ! ! ! Herefter over Langebro, Amager Boulevard, kort ad Amagerbrogade til Holmbladsgade.Amagerbrogade / Holmbladsgade. Netop bag sporvognen, der holder ved stoppestedet i Holmbladsgade, lå dengang en "rigtig" osteforretning med vand løbende i "gardiner" ned over vinduesruden. To eller tre gange er det sket, at linie 5 er kørt af sporet i kurven og er endt med forperronen inde i osteforretningen. Med god grund kunne forretningsindehaveren reklamere med: "Linie 5 lige til Døren". Herfra resterer kun turen ad Holmbladsgade-Østrigsgade ... Linie 19 passerer Østrigsgades Skole, barndommens skole, kort før sløjfen.Foto: Tidspunkt formentlig omkring 1960. Fotograf: Ukendt, Arkiv: Østrigsgades Skole/Stadsarkivet. ... førend sløjfen ved Øresundsvej atter nås. - o 0 o - Efter endt arbejde kan de gamle motorvogne køre i remise. Motorvognene nr. 174, 153 og 76 ved Sundby remise, juli 1956.


-------------

Se også:

Jørgn Grandt´s hjemmeside om bl. a. Holmbladsgade på Amager. Her er både nogle fine linie 19-fotos, men også utroligt mange andre billeder fra både Holmbladsgade og deomkringliggende gader.
.

 

Litteratur:

”Københavns Sporveje –-- 1911 - 1. august – 1936”
Udgivet af Københavns Sporveje 1936.

”100 år – Sporveje i København 1863 – 1963”
Udgivet af Københavns Sporveje 1963.

Henrik Lynder: "Linie 19 - To gange sporvognslinie, to gange buslinie".
Sporvejshistorisk Selskab, 2005. 120 sider, heraf 19 i farver. ISBN 87-91109-11-6

Herudover vil jeg henvise til Sporvejshistorisk Selskab´s øvrige liniebøger og anden litteratur udgivet af dette selskab, herunder foreningens medlemsblad "Bytrafik".

 

På "Nettet"

Sporvejsmuseet / Sporvejshistorisk Selskabs hjemmeside.


Forrige side: Linie 18.
Næste side: Linie 20.